spacer.png, 0 kB
Apie įmonę

UAB "Telšių šilumos tinklai" yra ribotos turtinės atsakomybės įmonė su 2151562 € įstatiniu kapitalu. Įmonės kodas 180373788. Buveinė - Lygumų g.69, Telšiai. Įmonė įregistruota 1997m. rugpjūčio 15 d. Telšių rajono savivaldybėje. Uždarosios akcinės bendrovės „Telšių šilumos tinklai” akcininkas Telšių rajono savivaldybė , kuriai priklauso 99,80 % akcijų, 0,2 proc. akcijų priklauso fiziniams asmenims. Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 741918 paprastųjų akcijų, vienos akcijos nominali vertė – 2,90 €. UAB "Telšių šilumos tinklai " pertvarkytas iš spec. paskirties uždarosios akcinės bendrovės "Telšių šilumos tinklai " 2003 06 20 nutarimu Nr.112 Telšių raj. Savivaldybės Tarybos sprendimas dėl spec. akcinių bendrovių perregistravimo į uždarąsias", patvirtintu pertvarkymo projektu. Į UAB pertvarkyta 2003 12 02.
2000 metų rugsėjo 28 d. pasirašyta sutartis „Dėl Telšių miesto šilumos ūkio renovacijos ir modernizavimo“ su UAB „Litesko“ ir įmonės ilgalaikis turtas 15 metų išnuomotas UAB „Litesko“. Operatoriaus teisės 15-kai metų perleistos UAB „Litesko“ filialas „Telšių šiluma“. 2015-06-10 pasirašytas naujas susitarimas dėl 2000-09-28 turto nuomos sutarties Nr. 00-09-28-007 pakeitimo ir papildymo, remiantis Telšių rajono savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimu Nr. T1-67. Turto nuomos sutartis pratęsiama , kol bus parinktas konkursą laimėjęs naujas Telšių miesto šilumos ūkio operatorius.

Teikiamos šildymo paslaugos dviem daugiabučiams namams Varniuose. Šildoma suskystintomis dujomis iš dviejų konteinerinių katilinių , pastatytų prie S. Daukanto 12a ir 19c namo Varniuose.

Įmonės pagrindinė veikla - turto nuoma ir šildymas.

 
spacer.png, 0 kB